Kernbewoners

De kernbewoners worden de dragers van de gemeenschap. Zij wonen op het Weilandklooster en zorgen voor de continuïteit van de leefgemeenschap. De kernbewoners delen de zorg voor de gemeenschappelijke leefgebieden; de tuin, het erf en de kapel. Sommige kernbewoners hebben een taak of functie in één van de projecten op het Weilandklooster, andere bewoners werken buitenshuis.

De kernbewoners onderschrijven de speerpunten van het Weilandklooster en delen het verlangen om samen te leven, om te zien naar de ander en te wonen op een plek die duurzaam is gebouwd, met duurzame energie, lokaal geteeld voedsel en met aandacht voor de natuur.