De vriend van de stilte komt dicht bij God – Climacus

Vier kernwaarden

Bezinning

Nieuwe perspectieven ontdekken en je openstellen voor de Stem van stilte

We zien onszelf als deel van de veelkleurige wereldkerk. We voelen ons verwant met de christelijk-oecumenische spiritualiteit van Taizé, een internationale communiteit in Frankrijk. Centraal staat de liefde van God voor ieder mens. In de eenvoud van het gebed vinden we de uitdrukking van ons geloof. Bidden kan op veel manieren en God heeft vele namen.

Community

Jezelf kunnen zijn en elkaar ontmoeten

Iedereen is welkom bij het Weilandklooster. Het Weilandklooster wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en erbij mogen horen. Het Engelse woord belonging drukt dit mooi uit. In een gemeenschap waar belonging wordt ervaren, voelen mensen zich welkom, gekend, geaccepteerd, ondersteund en van betekenis.

Zorg voor de aarde

Genieten van genoeg en oefenen in groen en duurzaam leven

We hebben als mensheid een enorme uitdaging: we vervuilen water, grond en lucht en er sterven veel planten- en diersoorten uit. Een groot probleem is de klimaatverandering door CO2-uitstoot. We voelen ons geroepen om samen met anderen te werken aan een leefbare aarde. In het Weilandklooster willen we hier praktisch vorm aan geven.

Creativiteit

Nieuwe inspiratie opdoen en mooie dingen maken

Kunst en creativiteit zijn een bijzondere manier om bezig te zijn met wat ons van binnen beweegt. Creatief bezig zijn opent een ruimte in ons en helpt ons om uitdrukking te geven aan iets waar soms geen woorden voor zijn. Bij het Weilandklooster willen we een aanbod creëren van creatieve programma’s op het vlak van duurzaamheid en bezinning. In de programma’s is aandacht voor zowel diepgang als humor en voor zowel inspiratie als recreatie.