De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn - Henri Nouwen

Leefgemeenschap

Het Weilandklooster is een gemeenschap van mensen die willen delen in hun zoektocht naar verbondenheid, zorg voor de aarde, bezinning en inspiratie. De  vrijwilligers, deelnemers, coördinatoren, gasten en de toekomstige bewoners geven deze gemeenschap samen vorm.     

Het Weilandklooster is nu nog een wandelend klooster, maar we zijn op zoek naar een eigen locatie in het landelijk buitengebied van Gouda. In dit eigentijdse klooster kunnen we gasten verwelkomen en activiteiten en retraites aanbieden. Jonge mensen kunnen een periode meeleven. Ook is er de wens om een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren. 

De toekomstige bewoners delen het verlangen om in gemeenschap te leven, samen te komen in de kapel, zorg te dragen voor elkaar én het leven duurzaam in te richten. Door op een plek te wonen die duurzaam is gebouwd, met duurzame energie, lokaal geteeld voedsel en met aandacht voor de natuur. Via de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.