De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn - Henri Nouwen

Leefgemeenschap

Het Weilandklooster is een gemeenschap van mensen die willen delen in hun zoektocht naar verbondenheid, zorg voor de aarde, bezinning en inspiratie.

Het Weilandklooster is nu nog een wandelend klooster, maar we zijn op zoek naar een eigen locatie in het landelijk buitengebied van Gouda. In dit eigentijdse klooster kunnen we gasten verwelkomen en activiteiten en retraites aanbieden. Jonge mensen kunnen een periode meeleven. Ook zal er een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking worden gerealiseerd. Met de realisatie van het klooster willen wij antwoord bieden op drie urgente vraagstukken van deze tijd. 

Eenzaamheid

In het afgelopen jaar dat de coronapandemie over de wereld woedde is pijnlijk duidelijk geworden hoezeer mensen behoefte hebben aan contact en verbondenheid. Door de maatregelen die nodig waren om de pandemie in te dammen, werd er een vergrootglas gelegd op de eenzaamheid van mensen. Niet alleen voor kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking bleek de lockdown een grote impact te hebben. Ook  jongeren hebben last van eenzaamheid, somberheid en angst. (Trouw, 9 december 2020). Deze eenzaamheid onder jongeren is niet een nieuw fenomeen, het is alleen nóg zichtbaarder geworden door corona. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid meer voorkomt onder jongeren dan onder 55-plussers. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Leven in een steeds complexere, individualistische maatschappij versterkt het gevoel bij mensen met een verstandelijke beperking niet mee te kunnen of mogen doen.

De tegenhanger van eenzaamheid is verbondenheid. Het Weilandklooster wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en erbij mogen horen. Het Engelse woord belonging drukt dit mooi uit. In een gemeenschap waar belonging wordt ervaren, voelen mensen zich welkom, gekend, geaccepteerd, ondersteund en van betekenis.

Honger naar zingeving

In deze hectische tijd, waarbij veel mensen een druk leven leiden en veel van hun contacten invullen via sociale media, neemt de ‘honger’ naar zingeving toe. Veel mensen worstelen met identiteits- en zingevingsvragen, ze ervaren een leegte en hebben behoefte aan bezinning en inspiratie. De plekken waar we stil kunnen/mogen vallen, zijn schaars. Mensen, en vooral jonge mensen, willen niet alleen praten over dingen, ze willen vooral erváren, ze willen iets dóen en ondergaan.

Het Weilandklooster wil mensen helpen om te (leren) luisteren naar wat zich in hun hart afspeelt en wat we in de stilte kunnen ontdekken. Dit komt terug in het aanbod van de verschillende activiteiten die we organiseren. 

Vervuiling van de aarde

Wij mensen leven op een te grote voet op deze aarde. We verbruiken alle grondstoffen en vervuilen het water, de grond en de lucht. Een groot probleem is de klimaatverandering door de CO2-uitstoot. Deze klimaatverandering heeft ernstige gevolgen, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare mensen op de wereld. Ook dreigen veel soorten dieren en planten uit te sterven. Als mensheid  hebben we te lang gewacht met ingrijpen en de stemmen die ons waarschuwden genegeerd.

In het Weilandklooster willen we oog hebben voor de schoonheid van de natuur, genieten van genoeg, stilstaan bij hoe duurzaamheid met zingeving verbonden is, samen nadenken over praktische oplossingen voor klimaatverandering en vervuiling en oefenen in duurzaam leven. Zodat we bijdragen aan een ommekeer in het omgaan met de aarde en een bijdrage leveren aan het terugdringen van de vervuiling.

Lees hier meer over onze droom