De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn - Henri Nouwen

Leefgemeenschap

Het Weilandklooster is een gemeenschap van mensen die willen delen in hun zoektocht naar verbondenheid, zorg voor de aarde, bezinning en inspiratie. De vrijwilligers, deelnemers, coördinatoren, gasten en de toekomstige bewoners geven deze gemeenschap samen vorm.

In de toekomst willen we een leefgemeenschap starten waar verschillende mensen samen wonen. We denken aan kernbewoners, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Deze toekomstige bewoners delen het verlangen om in gemeenschap te leven, samen te komen in de kapel, zorg te dragen voor elkaar én het leven duurzaam in te richten. Door op een plek te wonen die duurzaam is gebouwd, met duurzame energie, lokaal geteeld voedsel en met aandacht voor de natuur. Voor het realiseren van de leefgemeenschap zoeken we een locatie in het landelijke buitengebied rondom Gouda.

Lees hier meer over onze droom