En zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet. – Erasmus

Mijmerwandelingen